PLEN
Przypomnij hasło Rejestracja

FERMENT'ACTIVES - nowatorskie składniki aktywne otrzymywane w procesie fermentacji

Od zarania dziejów produkty fermentowane, włączając fermentowaną żywność, są używane w kulturach zarówno Wschodu, jak i Zachodu. Przez wieki ich otrzymywanie było postrzegane jako cud, ponieważ nie było rozumiane. Od czasu odkrycia w XIX wieku mikroorganizmów (bakterii, drożdży oraz grzybów nitkowatych) ludzie nauczyli się i spróbowali użyć ich do stworzenia fermentacji - procesu służącego otrzymywaniu nowych produktów ze specyficznymi właściwościami.

Różnorodne badania naukowe pokazały, że fermentacja pozwala na produkcję żywności z wyjątkową jakością: organoleptyczną i konserwacji. Przede wszystkim jednak ujawniły, że fermentacja pozwala otrzymać żywność z różnymi właściwościami, wzmocnionymi w porównaniu z niefermentowanymi surowcami początkowymi.

Fermentacja jest unikalnym i niezastąpionym procesem biologicznym. 
Fermentacja tego samego surowca przez różne mikroorganizmy może generować różne produkty z różnymi właściwościami. Na przykład fermentacja owczego mleka przez bakterie i/lub grzyby produkuje różne sery z różnymi właściwościami. 
Podobnie fermentacja różnych surowców przez te same mikroorganizmy pozwala produkować różne produkty z różnymi właściwościami. 

Wybór substratu i odpowiedniego mikroorganizmu jest bardzo ważny i pozwala na otrzymywanie odpowiednich fermentowanych produktów ze specyficznymi właściwościami.  

Fermentacja surowców pozwala na:
  • zwiększenie rozpuszczalności związków
  • zwiększenie dostępności związków
  • biotransformację związków w interesujące molekuły
  • bioaktywację związków
  • otrzymanie nowych biologicznych właściwości
  • wyższą koncentrację związków aktywnych

Ze swoją wiedzą, bogactwem materiału roślinnego, bogatą kolekcją mikroorganizmów oraz działaniem w zakresie fermentacji reprezentowana przez nas firma Greentech oferuje unikalne i specyficzne składniki aktywne.

Proces fermentacji Greentech bazuje na bezpiecznych mikroorganizmach, zdolnych do transformacji, modyfikacji, zwiększenia działania materiału roślinnego.

Krok 1: Greentech wybiera najlepszy mikroorganizm, który ekstrahuje lub tworzy najlepszą aktywność ze specyficznej rośliny.
Różnorodność mikroorganizmów jest szeroka: około 30 tys. gatunków jest zidentyfikowanych, ale ta liczba reprezentuje mniej niż 10% wszystkich gatunków występujących na świecie. 250 gatunków jest używanych do fermentacji żywności od kilku wieków. Z tych bezpiecznych gatunków Greentech dokonuje wyboru.

Krok 2: Gdy wybór mikroorganizmu jest zakończony, Greentech optymalizuje proces fermentacji

Krok 3: Kiedy parametry fermentacji są zdefiniowane, ustalone i kontrolowane, Greentech zapewnia jakość składnika aktywnego, dzięki różnym punktom kontrolnym i analizom

Krok 4: Greentech gwarantuje działanie nowatorskich składników kosmetycznych przez badania i standaryzacje na obecność aktywnych molekuł

Krok 5: Greentech certyfikuje skuteczność składników aktywnych dzięki testom in vitro i/lub in vivo.  


Fermentowane składniki aktywne dostępne w naszej ofercie:

Ferment'active Pomegranate: Anti-Aging >>

Ferment'active Raspberry: Brightening >>

Ferment'Active Goji: Protection >>